Banner
Banner
Banner
Banner
1234
งานวิสาขะบูชา ปี พ.ศ. 2559. | Stampa |

งานวิสาขะบูชา ปี พ.ศ. 2559.

งานวันวิสาขะบูชาปีนี้ เป็นปีมหามงคลยิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี วันที่ 9 มิถุนายน 2559 นี้ วัดญาณสังวรเวโรน่า พร้อมทั้งปวงชนชาวไทยในอิตาลี่ ใด้พร้อมใจกัน เจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา จุดเทียนชัยถวายเป็นพระราชกุศล แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว