Banner
Banner
Banner
Banner
1234
หมายกำหนดการพิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน | Stampa |

หมายกำหนดการพิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน


Cerimonia Reale “Kratin Praraciatan”

 

 

ณ.วัดญาณสังวรเวโรน่า Tempio Nyanasamvara Verona

 

วันเสาร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ Sabato 10 Novembre 2012

เวลา  ๑๙.๐๐ น.       เจริญพระพุทธมนต์สมโภชองค์พระกฐิน
Alle 19.00        Monaci al tempio preparazione al “Kratin”
 

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ Domenica 11 Novembre 2012
 

เวลา ๐๙.๐๐ น.       สาธุชนพร้อมเพียงกันที่วัด
Alle 09.00       Incontro tutti al Tempio

เวลา ๑๐.๓๐ น.        พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต      ถวายภัตตาหารเพล
Alle 10.30       I monaci ricevono la carità (cibo in offerta)

เวลา ๑๓.๐๐ น.        คณะสถานทูตนำผ้าพระกฐินเดินทางถึงวัดญาณสังวรเวโรน่า
Alle 13.00       Inizio cerimonia “L’ambasciata viene ricevuta al tempio per il Kratina”

เวลา ๑๓.๒๙ น.        เริ่มพิธีทอดถวายผ้าพระกฐิน
Alle 13.25       Inizio Cerimonia “Kratina”
                                                           พระราชาคณะถวายอดิเรก พระสงฆ์อนุโมทนา รับของที่ระลึก  เป็นเสร็จพิธี

                                                           Cerimonia di consacrazione da parte dei monaci Buddhisti.

                                                           Ringraziamenti alle onorificenze e benedizione.

                                                           Distribuzione dei simboli consacrati dai monaci Buddhisti ai partecipanti.


                                                                                                  วัดญาณสังวรเวโรน่า
                                                                                     Tempio Nyanasamvara Verona
                                                                                     Contrada Tracchi
                                                                                     37021   Bosco Chiesnuova  Verona
                                                                                     Phone Tel.  +39 045 6780611