Banner
Banner
Banner
Banner
1234
99 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช | Stampa |

เชิญชวนชาวพุทธมาร่วมปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศล

คล้ายวันประสูติ เจริญพระชันษา 99 ปี

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2555

เวลา 10.30 พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์

พระสงฆ์อนุโมทนา

วันสุดสัปดาห์ 28-30 กันยายน และ 5-7 ตุลาคม ปฏิบัติธรรมบูชา เพื่ออุทิศส่วนกุศลถวาย ทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนจัดหาอุปกรณ์ และเครื่องมือแพทย์ ตึก 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช โรงพยาบาลพหลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี

วันอาทิตย์ เวลา 12.45 น. มีพระธรรมเทศนา มงคล 38

ประวัติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ภาษาอังกฤษ ประวัติสมเด็จพระญาณสังวร

The Supreme Patriarch of Thailand