Banner
Banner
Banner
Banner
1234
งานวันแม่ 12 สิงหาคม 2555 Festa della Mamma 2012 | Stampa |

Festa della Mamma 2012 - งานวันแม่ 12 สิงหาคม 2555

 

Domenica 12 Agosto 2012 Al tempio Nyanasamvara Festeggiamo Il compleanno della regina e la Festa della Mamma, Chiunque vuole unirsi a venire al Tempio è benvenuto, non prepareremo una grande festa ma sarà un modo per trovarci tutti assieme. Portiamo tutti qualcosa da mangiare da condividere assieme. Per informazioni contattare Ajan Waranyoo al Tempio 045 6780611

Sunday, August 12, 2012 At Temple Nyanasamvara Celebrating The Queen's Birthday and Mother's Day, anyone wants to join is welcome to come to the T...emple, there will be preparing a big party but a way to see us all together. We all carry some food to share together. For information contact the Temple Ajan Waranyoo 045 6780611

อาทิตย์ 12 สิงหาคม, 2012 ที่วัดฉลอง Nyanasamvara ราชินีนาถและวันแม่แห่งชาติที่ทุกคนต้องการเข้าร่วมเป็นยินดีที่จะมาวัดจะมีการจัดเตรียมงานเลี้ยงใหญ่ แต่วิธีการที่จะเห็นพวกเราทุกคนร่วมกัน เราทุกคนพกอาหารบางอย่างที่จะแบ่งปันกัน ข้อมูลสำหรับติดต่อกับวัดอาจารย์ Waranyoo 045 6780611

ทั้งหมดนำสิ่งสำหรับวันที่จะเฉลิมฉลองอยู่ด้วยกัน