Eurasia
งานวิสาขะบูชา ปี พ.ศ. 2559.
There are no translations available.

งานวิสาขะบูชา ปี พ.ศ. 2559.

งานวันวิสาขะบูชาปีนี้ เป็นปีมหามงคลยิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี วันที่ 9 มิถุนายน 2559 นี้ วัดญาณสังวรเวโรน่า พร้อมทั้งปวงชนชาวไทยในอิตาลี่ ใด้พร้อมใจกัน เจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา จุดเทียนชัยถวายเป็นพระราชกุศล แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


 
Grande Buddha "SASADAA"
There are no translations available.

Presenta :

World Fellowship of Buddhist

03 LUGLIO 2011

 Organizzazione Buddista nata il 25 Maggio del 1950 in Srilanka in occasione del primo presidente ed a proseguito poi in Birmania e dal 1963 risiede stabilmente in Tailandia dove risiede il presidente che è Tailandese.

 Oggi 03 Luglio 2011 rappresentata qui dal venerabile maestro monaco PRAH TAMWARACIAN

 

  

 

I membri dell’organizzazione The World fellowship of Buddhist è costituita da 37 Paesi nel mondo (tra cui : Corea Cina Giappone Malesia Srilanka India Taiwan Bangladesh Birmania Francia Inghilterra Africa U.S.A. Canada Hong Kong Tailandia)

Sino ad ora sono state create 19 statue donate a questi paesi dall’organizzazione.

 

La statua che la nostra sede possiederà grazie a questa donazione è la numero 15 coniata in occasione dell’ottantesimo compleanno del Re di Thailandia il suo nome è Buddha “PHA SAASADAA” ed è il primo di 3 tipi, il modello con cui sono stati prodotti viene chiamato “SUKHOTHAI” il nome segue il  periodo “Sukhothai” in cui la Thailandia viveva un momento fiorente e di spendore.

Le altre due statue sono “PHA PUTTAACINARAT” e la terza, “PHAPUTTACINNASII”.

 

Tradizionalmente in passato nel periodo del Re di Thailandia RAMA IV egli designo il Tempio di Bangkok “WAT BOWONRNIWEETWEEHAAN”  che le statue numero 1 e 3 rimanessero unite nel medesimo luogo, ora la prima di queste statue rimarrà custodita qui in Italia nel “WAT NYANASAMVARA” che si pronuncia “WAT YANSANVORN VERONA“ ed è per noi un grande onore e privilegio.

 

Il significato della bandiera rappresentata dall’organizzazione segue i colori dell’arcobaleno e della luce naturale del mondo ovvero il blu, giallo, rosso, bianco, arancione colori che simboleggiano la pace e l’unione di tutti i popoli. Successivamente il colore giallo è divenuto il simbolo primario per rappresentare il buddhismo ecco il perché le bandiere che trovate qui.

L’idea di questa organizzazione nata il 25 Maggio 1950 con il primo evento, è di portare un messaggio di unione tre tutte le persone per una cultura comune del senso della moralità mantenuta nel rispetto e custodia della  propria cultura. Basi e messaggio della filosofia Buddhista.

 

In secondo luogo che sia un pensiero comune a tutti nel coltivare pensieri e l’essere positivi, e fare del bene e che questo pensiero sia trasmesso gli uni agli altri con naturalezza.

 

L’organizzazione si adopera affinché tutti traggano beneficio dall’effetto benefico che si recepisce nella filosofia Buddhista e questo può avvenire tramite una buona educazione e cultura alla vita comune.

 

Per portare la serenità e pace interiore alle persone che entrano in contatto con la filosofia Buddhista e questo sia l’inizio di una catena di serenità che si trasmette gli uni agli altri in modo positivo di vivere la vita di tutti i giorni.

   

                                                                                    Associazione Eurasia World Peace (O.N.L.U.S)

 
There are no translations available.

 

 

L'ASSOCIAZIONE O.N.L.U.S  NASCE DALL'IDEA DI UN GRUPPO DI ITALIANI E THAILANDESI DI VERONA CON L'OBIETTIVO DI CONSOLIDARE L'INTERSCAMBIO CULTURALE TRA I POPOLI DI TUTTO IL MONDO MA IN SPECIAL MODO L'INTEGRAZIONE TRA LA CULTURA OCCIDENTALE (EUROPEA-ITALIANA) E QUELLA ORIENTALE (ASIA-THAILANDESE).

L'Associazione,  che ha come specifico scopo l’integrazione degli immigrati di provenienza asiatica e segnatamente quelli  di  provenienza dal sud est assiatico nella realtà italiana, la loro Promozione sociale e culturale, la loro assistenza e lo scambio delle conoscenze e delle informazioni tra le realtà dei due continenti  in relazione alle rispettive civiltà e tradizioni.

Le numerose comunità di immigrati che si stanno aggregando all'associaizone sono realtà numerose e significtive in tutte le regioni italiane, necessitano di servizi e di indirizzamento per una corretta integrazione, attraverso le numerose attività che l'associazione promuove.

Dalla scuola di Italiano per stranieri alla partecipazione attiva allo sviluppo culturale dello strato sociale della nostra civiltà presente, alla condivisione e partecipazione agli eventi promossi dalle diverse associazioni di promozione ed integrazione sociale come la "Festa dei popoli" ecc..

L'associazione è O.N.L.U.S ed ha bisogno di fondi per continuare la sua opera e tu puoi essere la mano che ci aiuta.

TU CI PUOI AIUTARE E NOI TI GARANTIAMO CHE IL TUO AIUTO SARA' GESTITO CON SAGGEZZA E COSCENZA ONESTAMENTE SECONDO GLI SCOPI SOCIALI

Attraverso il c/c Postale intestato all'associazione

EURASIA WORLD PEACE N° 3 9 9 2 1 0 2

 Oppure tramire Conto corrente Bancario

DEUTSCHE BANK
EURASIA WORLD PEACE
IBAN : IT 07 U 0310 4117 00000000 821010

Grazie con il cuore

 
Vesak 2016
There are no translations available.

Giorno VisaKaBucha
Il rito si ispira al Vesak buddhista, una festa sacra durante la quale si celebra la nascita, l'illuminazione e il distacco dal corpo come essere liberato del Buddha, che avviene ogni plenilunio di maggio o in tale periodo (a seconda dei vari tipi di calendari in uso nelle diverse scuole buddiste e tibetane).

IL TEMPIO NYANASAMVARA VI INVITA A FESTEGGIARE IL VESAK

IL GIORNO DOMENICA 22 MAGGIO 2016

VESAK 2016 TEMPIO NYANASAMVARA VERONA

 
7 Conclave Monaci Buddhisti
There are no translations available.

 7 ° Conclave 2557 Cerimonia commemorativa consacrazione  e sepoltura delle pietre perimetrali (Loknimit).

1° Congresso generale delle Scuole Yoga tutte le discipline e scuole di affiliazione

Presso il Tempio Buddhista Nyanasamvara Verona – e sede dell’associazione Eurasia World Peace Onlus e presso il Teatro del Comune di Boscochiesanuova Verona

Nei giorni 30-31 Maggio - 1 Giugno 2014.

PROGRAMMA

Venerdì 30 maggio 2014

 Alle  07.00 Offerta colazione ai Monaci Buddhisti (100 Monaci)

Alle  09.00 colori liturgici “Somansagwas” , inizio Liturgia con i canti presso il nuovo centro Meditazione

Alle 11.00 Offerta elemosina cibo ai Monaci Buddhisti

Alle 13:39 Cerimonia Monaci con i canti dell’ingresso al Giubileo  .

Alle 16:30 Cerimonia dello spegnimento della candela

Alle 19.00 Canti serali  . Mantra e canti serali dei Monaci Buddhisti

 Sabato 31 maggio 2014

 Alle ore 07.00 Offerta colazione ai Monaci Buddhisti (100 Monaci)

Alle 08.30 Cerimonia di apertura del 7 ° Assemblea Generale Giubileo Annuale .

Alle 10.00 Inizio dei canti e mantra

Alle 11:00 Offerta elemosina cibo ai Monaci Buddhisti

Alle 13.00 Incontro con Autorità consolari arrivate per rendere omaggio ai monaci

Alle 16.30 Previsto Incontro presso Teatro Boscochiesanuova 1° Apertura 1 Congresso Scuole Yoga prevista chiusura alle 18.30

Alle 19.30 Presso il Tempio Canti serali  . Mantra e canti serali dei Monaci Buddhisti

 Domenica 1 giugno 2014

 Alle ore 07.00 Offerta colazione ai Monaci Buddhisti (100 Monaci)

Alle ore 09.00 Fotografie e riunione di gruppo ricordo del Giubileo .

Alle 10 :00  Conferenza dei Monaci.

Alle 10.30 monaci ricevono l'elemosina Tak Bat (I monaci camminano e ricevono elemosina)

Alle 11:00 Offerta elemosina cibo ai Monaci Buddhisti

Alle 12:39 Inizio Cerimonia si sepoltura delle pietre perimetrali.

SUPPORTO PRENOTAZIONI HOTEL CONVENZIONATI :

www.lessinia.clubviaggi.it  mail     This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

 Tel. (+39) 045 6780880              ref: rosanna Padovani

 

 

 
Page 1 of 7
« StartPrev1234567NextEnd »