Banner
Banner
Banner
Banner
1234
หมายกำหนดการพิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน | Stampa |

หมายกำหนดการพิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน


Cerimonia Reale “Kratin Praraciatan”

 

 

ณ.วัดญาณสังวรเวโรน่า Tempio Nyanasamvara Verona

 

วันเสาร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ Sabato 10 Novembre 2012

เวลา  ๑๙.๐๐ น.       เจริญพระพุทธมนต์สมโภชองค์พระกฐิน
Alle 19.00        Monaci al tempio preparazione al “Kratin”
 

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ Domenica 11 Novembre 2012
 

เวลา ๐๙.๐๐ น.       สาธุชนพร้อมเพียงกันที่วัด
Alle 09.00       Incontro tutti al Tempio

เวลา ๑๐.๓๐ น.        พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต      ถวายภัตตาหารเพล
Alle 10.30       I monaci ricevono la carità (cibo in offerta)

เวลา ๑๓.๐๐ น.        คณะสถานทูตนำผ้าพระกฐินเดินทางถึงวัดญาณสังวรเวโรน่า
Alle 13.00       Inizio cerimonia “L’ambasciata viene ricevuta al tempio per il Kratina”

เวลา ๑๓.๒๙ น.        เริ่มพิธีทอดถวายผ้าพระกฐิน
Alle 13.25       Inizio Cerimonia “Kratina”
                                                           พระราชาคณะถวายอดิเรก พระสงฆ์อนุโมทนา รับของที่ระลึก  เป็นเสร็จพิธี

                                                           Cerimonia di consacrazione da parte dei monaci Buddhisti.

                                                           Ringraziamenti alle onorificenze e benedizione.

                                                           Distribuzione dei simboli consacrati dai monaci Buddhisti ai partecipanti.


                                                                                                  วัดญาณสังวรเวโรน่า
                                                                                     Tempio Nyanasamvara Verona
                                                                                     Contrada Tracchi
                                                                                     37021   Bosco Chiesnuova  Verona
                                                                                     Phone Tel.  +39 045 6780611

 

 

 

 
99 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช | Stampa |

เชิญชวนชาวพุทธมาร่วมปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศล

คล้ายวันประสูติ เจริญพระชันษา 99 ปี

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2555

เวลา 10.30 พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์

พระสงฆ์อนุโมทนา

วันสุดสัปดาห์ 28-30 กันยายน และ 5-7 ตุลาคม ปฏิบัติธรรมบูชา เพื่ออุทิศส่วนกุศลถวาย ทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนจัดหาอุปกรณ์ และเครื่องมือแพทย์ ตึก 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช โรงพยาบาลพหลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี

วันอาทิตย์ เวลา 12.45 น. มีพระธรรมเทศนา มงคล 38

ประวัติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ภาษาอังกฤษ ประวัติสมเด็จพระญาณสังวร

The Supreme Patriarch of Thailand

 
Commemorazione Defunti 2012 | Stampa |

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมประเพณีทำบุญอุทิศให้ญาติผู้ล่วงลับ

Nella Tradizione Buddhista il giorno per commemorare i nostri defunti

บุญข้าวสากหรือข้าวสลาก
( สลากภัต ) นิยมทำในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบ เป็นการทำบุญเพื่ออุทิศให้แก่ผู้ตายหรือญาติผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ...

Nel libro di riferimento Kgawsak  (Slakpat) è reso popolare nel 15 ° giorno del dodicesimo mese lunare di dedicare merito ai parenti defunti nel giorno del passaggio ...

 

 

 

 

กำหนดการ Programma

วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน  พ.ศ. 2555 (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10)  Domenica 30 settembre 2012

เวลา   10.00 น. พุทธศาสนิกชนพร้อมเพียงกันที่วัด

 Alle ore 10.00 orario di incontro al tempio con i Monaci.

 เวลา   10.30 น. พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์

Alle 10.30 Canti dei Monaci buddisti

เวลา   11.00 น. พระสงฆ์รับบิณฑบาต 

Alle 11,00 monaci ricevono l'elemosina.

เวลา   13.00 น. พิธีสวดบังสุกุลอุทิศ

Alle 13,00 dedizione liturgia Requiem.

          พระสงฆ์อนุโมทนาเสร็จพิธี Ringraziamenti ai Moanci e completano la cerimonia

         วัดญาณสังวร เวโรน่า  Tempio Nyanasamvara Verona
                                                                             Contrada Tracchi
                                                                              37021 Bosco  Chiesanuova
                                                                                        Verona  045-6780611

 
Pagina 3 di 11
InizioPrec.12345678910Succ.Fine