Banner
Banner
Banner
Banner
1234
Festa del Papa' วันพ่อแห่งชาติ 2012 | Print |
There are no translations available.

  

 เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา  ๕ ธันวาคม  ๒๕๕๕ (วันพ่อแห่งชาติ)
   จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวไทยทุกท่านได้ร่วมทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลพระบาท
   สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี...
                วันอาทิตย์ที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
                               กำหนดการ

In occasione dell’ 85° Compleanno del Rè  di Thailandia , I Monaci Buddhisti Theravada sono ad invitarvi a celebrare tutti assieme la ricorrenza che cade il 05 Dicembre 2012 ma che festeggeremo Domenica 09 Dicembre della Festa del Papà. Occasione per ringraziare i nostri padri della vita che ci hanno donato e dell’affetto e cure che ci hanno permesso di essere quì.

วันอาทิตย์ที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
Domenica 09 Dicembre 2012


  เวลา ๑๐.๐๐ น.  พุทธศาสนิกชนพร้อมเพียงกันที่วัด
Ore 10.00 Am Incontro al Tempio


  เวลา ๑๐.๓๐ น.  พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต
Ore 10.30 Am I monaci ricevono l’elemosina

  เวลา ๑๑.๐๐ น.  ร่วมถวายอาหารพระสงฆ์
Ore 11.00 Am I monaci consacrano il Cibo

  เวลา ๑๒.๐๐ น.  พุทธศาสนิกชนร่วมกันรับประทานอาหาร
Ore 12.00 Am Tutti assieme per condividere il Cibo

  เวลา ๑๓.๓๙ น.  พิธีถวายพระพรเนื่องในวันพ่อ
                             พระสงฆ์อนุโมทนา  เสร็จพิธี
Ore 13.39 Consacrazione della festa del Papà

 
หมายกำหนดการพิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน | Print |
There are no translations available.

หมายกำหนดการพิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน


Cerimonia Reale “Kratin Praraciatan”

 

 

ณ.วัดญาณสังวรเวโรน่า Tempio Nyanasamvara Verona

 

วันเสาร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ Sabato 10 Novembre 2012

เวลา  ๑๙.๐๐ น.       เจริญพระพุทธมนต์สมโภชองค์พระกฐิน
Alle 19.00        Monaci al tempio preparazione al “Kratin”
 

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ Domenica 11 Novembre 2012
 

เวลา ๐๙.๐๐ น.       สาธุชนพร้อมเพียงกันที่วัด
Alle 09.00       Incontro tutti al Tempio

เวลา ๑๐.๓๐ น.        พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต      ถวายภัตตาหารเพล
Alle 10.30       I monaci ricevono la carità (cibo in offerta)

เวลา ๑๓.๐๐ น.        คณะสถานทูตนำผ้าพระกฐินเดินทางถึงวัดญาณสังวรเวโรน่า
Alle 13.00       Inizio cerimonia “L’ambasciata viene ricevuta al tempio per il Kratina”

เวลา ๑๓.๒๙ น.        เริ่มพิธีทอดถวายผ้าพระกฐิน
Alle 13.25       Inizio Cerimonia “Kratina”
                                                           พระราชาคณะถวายอดิเรก พระสงฆ์อนุโมทนา รับของที่ระลึก  เป็นเสร็จพิธี

                                                           Cerimonia di consacrazione da parte dei monaci Buddhisti.

                                                           Ringraziamenti alle onorificenze e benedizione.

                                                           Distribuzione dei simboli consacrati dai monaci Buddhisti ai partecipanti.


                                                                                                  วัดญาณสังวรเวโรน่า
                                                                                     Tempio Nyanasamvara Verona
                                                                                     Contrada Tracchi
                                                                                     37021   Bosco Chiesnuova  Verona
                                                                                     Phone Tel.  +39 045 6780611

 

 

 

 
99 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช | Print |
There are no translations available.

เชิญชวนชาวพุทธมาร่วมปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศล

คล้ายวันประสูติ เจริญพระชันษา 99 ปี

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2555

เวลา 10.30 พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์

พระสงฆ์อนุโมทนา

วันสุดสัปดาห์ 28-30 กันยายน และ 5-7 ตุลาคม ปฏิบัติธรรมบูชา เพื่ออุทิศส่วนกุศลถวาย ทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนจัดหาอุปกรณ์ และเครื่องมือแพทย์ ตึก 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช โรงพยาบาลพหลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี

วันอาทิตย์ เวลา 12.45 น. มีพระธรรมเทศนา มงคล 38

ประวัติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ภาษาอังกฤษ ประวัติสมเด็จพระญาณสังวร

The Supreme Patriarch of Thailand

 
Commemorazione Defunti 2012 | Print |
There are no translations available.

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมประเพณีทำบุญอุทิศให้ญาติผู้ล่วงลับ

Nella Tradizione Buddhista il giorno per commemorare i nostri defunti

บุญข้าวสากหรือข้าวสลาก
( สลากภัต ) นิยมทำในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบ เป็นการทำบุญเพื่ออุทิศให้แก่ผู้ตายหรือญาติผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ...

Nel libro di riferimento Kgawsak  (Slakpat) è reso popolare nel 15 ° giorno del dodicesimo mese lunare di dedicare merito ai parenti defunti nel giorno del passaggio ...

 

 

 

 

กำหนดการ Programma

วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน  พ.ศ. 2555 (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10)  Domenica 30 settembre 2012

เวลา   10.00 น. พุทธศาสนิกชนพร้อมเพียงกันที่วัด

 Alle ore 10.00 orario di incontro al tempio con i Monaci.

 เวลา   10.30 น. พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์

Alle 10.30 Canti dei Monaci buddisti

เวลา   11.00 น. พระสงฆ์รับบิณฑบาต 

Alle 11,00 monaci ricevono l'elemosina.

เวลา   13.00 น. พิธีสวดบังสุกุลอุทิศ

Alle 13,00 dedizione liturgia Requiem.

          พระสงฆ์อนุโมทนาเสร็จพิธี Ringraziamenti ai Moanci e completano la cerimonia

         วัดญาณสังวร เวโรน่า  Tempio Nyanasamvara Verona
                                                                             Contrada Tracchi
                                                                              37021 Bosco  Chiesanuova
                                                                                        Verona  045-6780611

 
งานวันแม่ 12 สิงหาคม 2555 Festa della Mamma 2012 | Print |

Festa della Mamma 2012 - งานวันแม่ 12 สิงหาคม 2555

 

Domenica 12 Agosto 2012 Al tempio Nyanasamvara Festeggiamo Il compleanno della regina e la Festa della Mamma, Chiunque vuole unirsi a venire al Tempio è benvenuto, non prepareremo una grande festa ma sarà un modo per trovarci tutti assieme. Portiamo tutti qualcosa da mangiare da condividere assieme. Per informazioni contattare Ajan Waranyoo al Tempio 045 6780611

Sunday, August 12, 2012 At Temple Nyanasamvara Celebrating The Queen's Birthday and Mother's Day, anyone wants to join is welcome to come to the T...emple, there will be preparing a big party but a way to see us all together. We all carry some food to share together. For information contact the Temple Ajan Waranyoo 045 6780611

อาทิตย์ 12 สิงหาคม, 2012 ที่วัดฉลอง Nyanasamvara ราชินีนาถและวันแม่แห่งชาติที่ทุกคนต้องการเข้าร่วมเป็นยินดีที่จะมาวัดจะมีการจัดเตรียมงานเลี้ยงใหญ่ แต่วิธีการที่จะเห็นพวกเราทุกคนร่วมกัน เราทุกคนพกอาหารบางอย่างที่จะแบ่งปันกัน ข้อมูลสำหรับติดต่อกับวัดอาจารย์ Waranyoo 045 6780611

ทั้งหมดนำสิ่งสำหรับวันที่จะเฉลิมฉลองอยู่ด้วยกัน

 

 
Page 2 of 7
« StartPrev1234567NextEnd »