Banner
Banner
Banner
Banner
1234
Celebrazione Monaco Buddhista Garda | Stampa |

INVITO ALLA CELEBRAZIONE DEL MONACO BUDDISTA

DOMENICA 20 MAGGIO 2012

A GARDA MAPPA : GOOGLEMAP


Visualizzazione ingrandita della mappa

 
WELCOME AJAN CHAINARONG | Stampa |

MERCOLEDI' 25 APRIL 2012

AL TEMPIO NYANASAMVARA VERONA


พระอาจารย์ชัยณรงค์ จะไปวัดญาณสังวร ถึงวันอังคาร ที่ 25 เม.ย จะอยู่ประมาณ 1 หรือ 2 อาทิตย์
แล้วจะแจ้ง วัดกลับให้ทราบภายหลัง
มีพระติดตาม 1 รูป และ ฆารวาส หญิง 2 คน

พระราชวิจิตรปฏิภาณ จะมาเทศน์มหาชาติ กับคณะพระ อีก 2 รูป
จัดงานเทศน์ วันเสาร์ที่ 9 หรือ อาทิรย์ที่ 10 ที่วัด หรือ อาจจะจัดที่อื่น
ที่ โดย เลือก วันที่ ดี ให้กับวัดญาณ แจ้งมาให้ทราบด้วย จะเอาวันไหน
ท่านเดินทางกลับ วันที่ 11 เม.ย กลับไทย

....ท่านพระอาจารย์ชัยณรงค์​ อุปสโม แห่งสำนักสงฆ์เขมาภิรโต จ. ราชบุรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผ​นโบราณ จะเดินทางมาวัดญาณสังวร เมืองเวโรน่า ระหว่างวันที่ 25 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2555 ขอเชิญมาขอรับคำปรึกษาและสน​ทนาวิธีการรักษาและปฎิบัติต​นเองเกี่ยวกับโรคทางกล้ามเน​ื้อ เส้นเอ็น ข้อ เข่าและกระดูก เพื่อสร้างสมดุลกายและจิต วิถีพุทธ ได้ในช่วงวันดังกล่าว (กรุณาโทรแจ้งให้วัดฯทราบล่​วงหน้าด้วย เบอร์ 045 7050153) ....

 

WHO IS AJAN CHAINARONG :

 

 

 

 
WELCOME AJAN CHAINARONG | Stampa |

MERCOLEDI' 25 APRIL 2012

AL TEMPIO NYANASAMVARA VERONA


พระอาจารย์ชัยณรงค์ จะไปวัดญาณสังวร ถึงวันอังคาร ที่ 25 เม.ย จะอยู่ประมาณ 1 หรือ 2 อาทิตย์
แล้วจะแจ้ง วัดกลับให้ทราบภายหลัง
มีพระติดตาม 1 รูป และ ฆารวาส หญิง 2 คน

พระราชวิจิตรปฏิภาณ จะมาเทศน์มหาชาติ กับคณะพระ อีก 2 รูป
จัดงานเทศน์ วันเสาร์ที่ 9 หรือ อาทิรย์ที่ 10 ที่วัด หรือ อาจจะจัดที่อื่น
ที่ โดย เลือก วันที่ ดี ให้กับวัดญาณ แจ้งมาให้ทราบด้วย จะเอาวันไหน
ท่านเดินทางกลับ วันที่ 11 เม.ย กลับไทย

....ท่านพระอาจารย์ชัยณรงค์​ อุปสโม แห่งสำนักสงฆ์เขมาภิรโต จ. ราชบุรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผ​นโบราณ จะเดินทางมาวัดญาณสังวร เมืองเวโรน่า ระหว่างวันที่ 25 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2555 ขอเชิญมาขอรับคำปรึกษาและสน​ทนาวิธีการรักษาและปฎิบัติต​นเองเกี่ยวกับโรคทางกล้ามเน​ื้อ เส้นเอ็น ข้อ เข่าและกระดูก เพื่อสร้างสมดุลกายและจิต วิถีพุทธ ได้ในช่วงวันดังกล่าว (กรุณาโทรแจ้งให้วัดฯทราบล่​วงหน้าด้วย เบอร์ 045 7050153) ....

 

WHO IS AJAN CHAINARONG :

 

 

 

 
Pagina 5 di 11
InizioPrec.12345678910Succ.Fine