Banner
Banner
Banner
Banner
1234
Kaopansa 2012 วันเข้าพรรษา 2555 | Print |
There are no translations available.

Kaopansa Verona 2012

กำหนดการ Programma


วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม  2555 Domenica 05 Agosto 2012


เวลา  10.00 น.สาธุชนพร้อมเพรียงกันที่วัดญาณสังวร เวโรน่า

Alle 10.00 am incontro con tutti al Tempio


เวลา  10.30 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต 

Alle 10.30 I Monaci ricevono l'elemosina "Tak Bat" 


เวลา  11.00 น.ถวายภัตราหารพระสงฆ์

Alle 11.00 I monaci ricevono la donazione del cibo

Tutti assieme per condividere il cibo


เวลา  13.00 น.พิธีหล่อเทียนพรรษาและเวียนเทียนเข้าพรรษา

Alle 13.00 Cerimonia della Candela a significare l'inizio

della qaresima Buddhista (KaoPansa)

 

Tutti possono liberamente partecipare alle cerimonie nel rispetto delle regole del Tempio

ติดต่อสอบถาม      วัดญาณสังวร เวโรน่า      Tel.045-6780611

Contattare Tempio Nyanasamvara Verona Tel 045 -6780611

 

 
VISAKABUCIAA 2012 | Print |
There are no translations available.

 

การฉลองสร้างวัดญาณสังวร เวโรน่า
อิตาลี  ครบรอบ ปี พ.ศ. 2555   Italia Verona Anno 2012
พิธีเสริมมงคลชีวิต   CELABRAZIONE SPECIALE PER LA SERENITA' NELLA VITA E FORTUNA PER L'AVVENIRE ED ESORCIZZARE IL DESTINO
สะเดาะเคราะห์ ต่อชะตา
เนื่องจากท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณ (เจ้าคุณพิพิธ)

วัดสุทัศน์ฯ ได้เดินทางมาแสดง พระธรรมเทศนา เป็นปฐมฤกษ์ในการฉลอง ปรารภอายุมงคล ๖๐ ปี พระครูพิเนตศาสนคุณ (พระอาจารย์สมศักดิ์ กันตสีโส) ผู้ร่วมก่อตั้ง วัดญาณสังวร เวโรน่า และฉลองครบรอบ ปีวัดญาณสังวร เวโรน่า ประเทศอิตาลี

VERRA' CELEBRATA DAL VENERABILE MONACO AJAN SOMSAK IN OCCASIONE DEI 60 ANNI DEL SUO INSEGNANTE


วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2555 เวลา 18.00 น.แสดงพระธรรมเทศนา SABATO 09 GIUGNO 2012 ALLE ORE 18.00 SI TERRA' UN SERMONE

ในการนี้ ท่านเจ้าคุณจัดสวดเสริมมงคลชีวิต ถวายพระครูพิเนตศาสนคุณ และสะเดาะเคราะห์ ต่อชะตา
วันอาทิตรย์ที่ 10 มิถุนายน 2555 เวลา 13.00 น. (บ่ายโมงตรง) โดยท่านขอให้ชักชวนญาติโยมร่วมพิธีช่วงบ่าย เพื่อจุดเทียน 1 ดวง ถวายพระครูฯ และจุดเทียนอีก 1 ดวง เพื่อเสริมมงคลชีวิต แล้วสะเดาะเคราะห์ ต่อชะตา ตนเอง และเพื่อความสุข ความเจริญของชีวิต

IL GIORNO DOMENICA 10 GIUGNO 2012 SI TERRA' LA CELEBRAZIONE DEDICATA ALLA RINNOVO DELLA VITA , CERIMONIA DESTINATA AD ESORCIZZARE LE COSE NEGATIVE E RINNOVARE LA GIOIA PER LA VITA CON UN AUSPICIO POSITIVO E SERENO.

NEL POMERIGGIO CIRCA ALLE 13.00 CI SARA' L'INVITO AD ESSERE TUTTI UNITI AMICI FAMIGLIARI E PARENTI PER ACCENDERE UAN CANDELA A RINNOVARE IL RINGRAZIAMENTO PER LA VITA E PER ESORCIZZARE IL PROPRIO DESTINO E FELICITA' PER UNA VITA TRANQUILLA E SERENA.

... พิเศษ. ผู้ที่มาร่วมงานจะได้รับ วัตถุมงคล พระแก้วมรกตผงพุทธคุณ ปี 2530 ท่านละ 1 องค์ เท่านั้น

  

วิสาขบูชา 2600ปี  ปีแห่งมหามงคลพุทธชยันตี

VISAKA BUCIAA  2600 Anni anniversario Buddhista

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานวิสาขบูชา
และฟังธรรมเทศนาโดย
เจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม   กรุงเทพมหานคร

Ospite dell'evento di DOMENICA 10 Giugno al Tempio Nyanasamvara Verona

Siamo onorati di avere ospite il Monaco Ratwicitpatipaan molto famoso per i suoi insegnamenti che vengono trasmessi in tutta la Tailandia tramite la Televisione.

กำหนดการ วันอาทิตย์ที่ 10  มิถุนายน  2555

 

 

เวลา  09.30 น.สาธุชนพร้อมเพรียงกันที่วัดญาณสังวร เวโรน่า Incontro di tutti i artecipanti al Tempio
เวลา  10.00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต  Acquispizione dei meriti con donazioni ai monaci Tak bat e Sankratan
เวลา  13.00 น.ฟังธรรมเทศนา โดย เจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณ - Insegnamenti da parte del monaco Ratwicitpatipaan
เวลา  14.30 น.พิธีเวียนเทียนวิสาขบูชา - Cerimonia del VisakaBuciaa al Tempio

 

ติดต่อสอบถาม Per contatti al Tempio Nyanasamvara Verona telefonare al nr. 045 70 50 153
วัดญาณสังวร เวโรน่า
Tel.045-7050-153

 

 
Celebrazione Monaco Buddhista Garda | Print |
There are no translations available.

INVITO ALLA CELEBRAZIONE DEL MONACO BUDDISTA

DOMENICA 20 MAGGIO 2012

A GARDA MAPPA : GOOGLEMAP


Visualizzazione ingrandita della mappa

 
WELCOME AJAN CHAINARONG | Print |
There are no translations available.

MERCOLEDI' 25 APRIL 2012

AL TEMPIO NYANASAMVARA VERONA


พระอาจารย์ชัยณรงค์ จะไปวัดญาณสังวร ถึงวันอังคาร ที่ 25 เม.ย จะอยู่ประมาณ 1 หรือ 2 อาทิตย์
แล้วจะแจ้ง วัดกลับให้ทราบภายหลัง
มีพระติดตาม 1 รูป และ ฆารวาส หญิง 2 คน

พระราชวิจิตรปฏิภาณ จะมาเทศน์มหาชาติ กับคณะพระ อีก 2 รูป
จัดงานเทศน์ วันเสาร์ที่ 9 หรือ อาทิรย์ที่ 10 ที่วัด หรือ อาจจะจัดที่อื่น
ที่ โดย เลือก วันที่ ดี ให้กับวัดญาณ แจ้งมาให้ทราบด้วย จะเอาวันไหน
ท่านเดินทางกลับ วันที่ 11 เม.ย กลับไทย

....ท่านพระอาจารย์ชัยณรงค์​ อุปสโม แห่งสำนักสงฆ์เขมาภิรโต จ. ราชบุรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผ​นโบราณ จะเดินทางมาวัดญาณสังวร เมืองเวโรน่า ระหว่างวันที่ 25 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2555 ขอเชิญมาขอรับคำปรึกษาและสน​ทนาวิธีการรักษาและปฎิบัติต​นเองเกี่ยวกับโรคทางกล้ามเน​ื้อ เส้นเอ็น ข้อ เข่าและกระดูก เพื่อสร้างสมดุลกายและจิต วิถีพุทธ ได้ในช่วงวันดังกล่าว (กรุณาโทรแจ้งให้วัดฯทราบล่​วงหน้าด้วย เบอร์ 045 7050153) ....

 

WHO IS AJAN CHAINARONG :

 

 

 

 
WELCOME AJAN CHAINARONG | Print |
There are no translations available.

MERCOLEDI' 25 APRIL 2012

AL TEMPIO NYANASAMVARA VERONA


พระอาจารย์ชัยณรงค์ จะไปวัดญาณสังวร ถึงวันอังคาร ที่ 25 เม.ย จะอยู่ประมาณ 1 หรือ 2 อาทิตย์
แล้วจะแจ้ง วัดกลับให้ทราบภายหลัง
มีพระติดตาม 1 รูป และ ฆารวาส หญิง 2 คน

พระราชวิจิตรปฏิภาณ จะมาเทศน์มหาชาติ กับคณะพระ อีก 2 รูป
จัดงานเทศน์ วันเสาร์ที่ 9 หรือ อาทิรย์ที่ 10 ที่วัด หรือ อาจจะจัดที่อื่น
ที่ โดย เลือก วันที่ ดี ให้กับวัดญาณ แจ้งมาให้ทราบด้วย จะเอาวันไหน
ท่านเดินทางกลับ วันที่ 11 เม.ย กลับไทย

....ท่านพระอาจารย์ชัยณรงค์​ อุปสโม แห่งสำนักสงฆ์เขมาภิรโต จ. ราชบุรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผ​นโบราณ จะเดินทางมาวัดญาณสังวร เมืองเวโรน่า ระหว่างวันที่ 25 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2555 ขอเชิญมาขอรับคำปรึกษาและสน​ทนาวิธีการรักษาและปฎิบัติต​นเองเกี่ยวกับโรคทางกล้ามเน​ื้อ เส้นเอ็น ข้อ เข่าและกระดูก เพื่อสร้างสมดุลกายและจิต วิถีพุทธ ได้ในช่วงวันดังกล่าว (กรุณาโทรแจ้งให้วัดฯทราบล่​วงหน้าด้วย เบอร์ 045 7050153) ....

 

WHO IS AJAN CHAINARONG :

 

 

 

 
Page 3 of 7
« StartPrev1234567NextEnd »